Điều Khoản Sử Dụng

1. ĐỊNH NGHĨA

 • “Chương trình KHTT” – Chương trình khách hàng trung thành
 • “Thẻ KHTT” – Thẻ khách hàng trung thành
 • “LoyalPass” – Nền tảng tạo chương trình KHTT LoyalPass chạy dưới dạng ứng dụng web qua tên miền app.loyalpass.vn
 • “Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ https://loyalpass.vn/
 • “Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website
 • “Chủ cửa hàng” – Người đăng ký tài khoản cho cửa hàng.
 • “DataSart” – Công TNHH DataSart
 • “Khách hàng” – Khách của cửa hàng tải thẻ KHTT về ví điện tử
 • “Ví điện tử” – Ứng dụng ví điện tử cài sẵn trên điện thoại khách hàng (Apple Wallet và Google Pay)
 • “Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của DataSart
 • “Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.
 • “Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên LoyalPass.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Điều khoản sử dụng này áp dụng cho nền tảng tạo chương trình KHTT – LoyalPass, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của DataSart dưới tên miền chính thức app.loyalpass.vn. DataSart duy trì trang thông tin điện tử https://loyalpass.vn/ và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của DataSart, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. DataSart có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại https://loyalpass.vn/. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của DataSart.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

 • Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng LoyalPass vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi truỵ, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Website https://loyalpass.vn/, ứng dụng LoyalPass thuộc bản quyền của Công ty TNHH DataSart.
 • Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của DataSart. DataSart cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DataSart. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: contact@loyalpass.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://loyalpass.vn/.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và DataSart. DataSart không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. DataSart khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, DataSart cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của DataSart và không tiết lộ cho bên thứ ba. DataSart chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên nên tảng LoyalPass khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

 • Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho DataSart khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với DataSart để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, DataSart luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên DataSart sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • DataSart sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng LoyalPass và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của DataSart.
 • Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng DataSart, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của DataSart sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của DataSart.
 • DataSart sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website https://loyalpass.vn/. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, DataSart không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. DataSart khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. DataSart không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. DataSart không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên DataSart và các nhân viên của DataSart cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.
 • Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, DataSart cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng hoặc tại Video hướng dẫn. DataSart có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được DataSart gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bạn đăng ký tài khoản thành công.

10. TRUY CẬP KHU DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng DataSart có quyền truy cập dữ liệu của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập hệ thống khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website của LoyalPass.

11. THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • DataSart khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng LoyalPass qua email contact@loyalpass.vn. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, DataSart khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với đơn vị hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.
 • DataSart khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email contact@loyalpass.vn. DataSart không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên DataSart.

12. SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ

 • Nếu bạn đã tải thẻ KHTT về Apple Wallet và Google Pay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:
  • Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bạn và DataSart, và không phải với Apple hay Google. DataSart (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng LoyalPass. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ bạn trong sử dụng Ứng dụng LoyalPass;
  • Khi sử dụng các ứng dụng ví điện tử, bạn hiểu và tuân theo các điều khoản sử dụng của ứng dụng đấy;