Triển khai chương trình KHTT với LoyalPass

Với LoyalPass cửa hàng có thể thiết kế và triển khai chương trình khách hàng trung thành cho ví điện tử: Ví Apple (trên điện thoại iPhone – đã có sẵn không cần phải cài đặt), Wallet Pass (trên điện thoại Android) và Google Pay (trên điện thoại Android) một cách dễ dàng. Chỉ với 03 bước và vài phút cửa hàng của bạn có thể “Online” với chương trình khách hàng trung thành điện tử (Online Customer Loyalty Program).

Comments are closed.