Gửi thông báo đến khách hàng qua LoyalPass

Cửa hàng có thể gửi thông báo đến khách hàng đã lưu thẻ KHTT. Chọn tập khách hàng và tuỳ chỉnh thông báo để gửi. … Read More

Featured Post

Tích điểm cho khách hàng với LoyalPass

Cửa hàng dễ dàng tích điểm (cho tem) và tặng quà khách hàng trực tiếp thông qua ứng dụng web của LoyalPass. … Read More

Featured Post

Hướng dẫn quét mã QR

Hướng dẫn khách hàng quét mã QR của cửa hàng để tải thẻ KHTT. Khách hàng có thể dùng camera của điện thoại mà không cần tải ứng dụng nào. … Read More

Featured Post

Triển khai chương trình KHTT với LoyalPass

Hướng dẫn triển khai chương trình khách hàng trung thành cho ví điện tử Apple Wallet (iOS), Wallet Pass (Android) và Google Pay với LoyalPass … Read More

Featured Post